Rezultate 2014

T1.1. Tendințe și riscuri în dezvoltarea și implementarea jocurilor educaționale digitale

Rezumat
Activitatea 1.1 Tendințe și riscuri în dezvoltarea și implementarea jocurilor educaționale digitale, din cadrul Etapei I Concepte, metode și aspecte tehnice privind jocurile educaționale digitale a vizat prezentarea elementelor și raționamentelor cheie asociate realizării unui mediu de dezvoltare dedicat creării de jocuri educaționale digitale implementate atât în medii desktop, cât și mobile. Jocurile educaționale au potențialul de a crește motivația cursanților și de a facilita dezvoltarea de abilități și competențe de nivel înalt. Cu toate acestea, utilizarea pe scară largă a jocurilor educaționale este limitată de provocările specifice domeniului. Una dintre cele mai importante provocări este necesitatea de a păstra un echilibru între elementele de tip joc, care contribuie la motivație, și elementele pedagogice care facilitează învățarea. Pentru a realiza acest lucru, este important ca instructorii și cadrele didactice să fie implicate în procesul de creare a jocurilor și să aibă la îndemână instrumente specifice prin care să poată construi jocuri educaționale adaptate nevoilor specifice ale domeniului lor de expertiză, cursanților, și contextului în care își desfășoară activitatea. Instrumentele disponibile în prezent necesită cunoștințe tehnice avansate și presupun un timp îndelungat de dezvoltare, resurse de care instructorii nu dispun. Studiul prezentat de către Partenerul 1 trece în revistă tehnologiile utilizate pentru dezvoltarea de jocuri, riscurile pedagogice ce pot să se manifeste în cadrul procesului de dezvoltare, cadre de referință și tipare de dezvoltare utilizate până în prezent pentru anumite tipuri de jocuri, sau fără restricții referitoare la strategia de învățare, cu scopul de a defini contextul în care va fi construit instrumentul de dezvoltare vizat și de a identifica stadiul cercetării în domeniu. În cadrul activității 1.3 Coordonatorul și Partenerul 2 au analizat principalele elemente care contribuie la realizarea scenariilor și scripturilor de joc, cu accept pe cele care diferențiază jocurile educaționale de cele comerciale, respectiv componenta pedagogică și componenta de evaluare.

Descarca documentul

Contact