Rezultate 2015

ETAPA II - Proiectare și dezvoltare componente SGDE (Mediu de Dezvoltare Jocuri Educaționale)

Rezumat
În cadrul activității 2.1 Dezvoltare librării de obiecte pentru jocuri educaționale – Partea I, Coordonatorul a creat un instrument de gestionare a activelor de joc, structurat pe următoarele categorii principale: elemente grafice; audio; librării de cod; instrumente de creare de jocuri; publicații științifice. Partenerii au contribuit la definirea specificațiilor și la crearea de active de joc. Activitatea 2.2 Creare scripturi și scenarii pentru jocuri educaționale – Partea II a vizat documentarea și realizarea de scenarii și scripturi pentru jocul desktop destinat învățării de limbi străine (Coordonator) și jocului mobil dedicat sferei economice (Partener 1). Activitatea 2.4 Dezvoltare componente software SGDE pentru desktop și mobil – Partea I s-a axat în principal pe componentele de management al identității și de evaluare care oferă tutorilor posibilitatea de a verifica identitatea jucătorilor, precum și de a le urmări progresul și de a îi evalua atât pe parcursul experienței de joc, cât și ulterior prin preluarea evaluării în diverse platforme și sisteme de management al învățării.

Contact