Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București cu tradiţie şi prezenţă activă de 40 de ani în informatica românească, reprezintă cel mai important institut de cercetare - dezvoltare şi inovare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor din România. În prezent, misiunea ICI București, o constituie cercetarea şi dezvoltarea de excelenţă şi inovativă pentru dezvoltarea, consolidarea şi integrarea economiei bazate pe cunoaştere în România şi în spaţiul de cercetare european. Direcţiile de cercetare avute în vedere au fost cele incluse în Programul european Cadru 6 (PC6) şi Programul european Cadru 7 (PC 7), mai ales cele specifice ariei tematice „Tehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiilor”, în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 şi în Programul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007 - 2013 (PN II). Participarea la realizarea proiectelor de cercetare, dezvoltate în Programul Cercetare de Excelenţă (CEEX), Programul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare (PN II) şi Programele Cadru 6 (PC 6) şi Cadru 7 (PC 7) evidenţiază aria largă de expertiză a personalului Institutului implicat în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI). Pe baza cunoştinţelor dobândite şi a experienţei câştigate prin proiectele naţionale şi europene de cercetare, ICI București poate fi considerat un partener responsabil în abordarea direcţiilor strategice, fiind capabil să contribuie în mod real la realizarea competitivităţii prin inovare bazată pe soluţii, tehnologii, aplicaţii şi sisteme informatice cu un grad ridicat de inteligenţă. În acest mod, ICI București a participat în mod activ la dezvoltarea mediului socio – economic al României, cât şi la diminuarea decalajelor regionale.
ICI București colaborează cu institute de cercetare din diferite domenii de activitate, universităţi, agenţi economici şi autorităţi publice centrale sau locale, acordând o importanţă deosebită furnizării de soluţii inovatoare, bazate pe ultimele tehnologii în domeniul informaţiei şi comunicaţiilor. ICI București a coordonat mai multe proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale şi a fost implicat în mai multe consorţii, în calitate de partener. În proiectele anterioare, a colaborat cu instituţii din peste 35 de ţări europene, dar şi cu ţări precum Japonia, Canada şi Israel.

Contact